Περιγραφή
Σχεδιασμός και υλοποίηση έργου κατασκευής βιοκλιματικών Κατοικιών στην περιοχή των Λεΐκων
Ειδικές πληροφορίες
Περιχή:Λέικα Δήμου Καλαμάτας, Μεσσηνία
Φάση υλοποίησης:Αναμονή έγκρισης