Τέλος οι επισκέψεις στις εφορίες για υποθέσεις ακινήτων

Τέλος οι επισκέψεις στις εφορίες για υποθέσεις ακινήτων

Απόφαση την οποία καθορίζονται όλες οι διαδικασίες για τον τερματισμό των επισκέψεων στις εφορίες για υποθέσεις ακινήτων (μεταβιβάσεις, έκδοση πιστοποιητικών κλπ) εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.