Περιγραφή
Πέτρινο συγκρότημα κατοικιών στις Κιτριές Δήμου Δυτικής Μάνης (Μεσσηνία).
Περιβάλλοντας χώρος
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και χρήση υλικών, ανάλογων του τοπίου και της αρχιτεκτονικής της περιοχής. Κατασκευασμένα σήμερα, σαν να ήταν από πάντα εκεί!
Ειδικές πληροφορίες
Περιοχή:Κιτριές Αβίας, Δήμου Δυτικής Μάνης, Μεσσηνία