Περιγραφή
Διαμόρφωση κήπου σε μονοκατοικία στην περιοχή Βασιλίτσι Μεσσηνίας. Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων με την κατασκευή πισίνας σε ξενοδοχείο στη Μάνη.